Optimalisatieproblemen

Hoofdonderwerp:
Differentiaalrekenen
Diff. rekeningAnalyseWiskundeMinmaxProblemen