Cursussen

Deze site wordt regelmatig aangevuld. Aangepaste teksten zijn bestanden die sinds 01 09 2021 zijn aangepast.
Vde jaar 6uur ASO

V_veeltermen AANGEPAST

Taak veeltermen NIEUW

V_rationalefuncties AANGEPAST

V irrationale functies AANGEPAST

V_goniometrie AANGEPAST

V_exponentiële en logaritmische functies AANGEPAST

V_matrices AANGEPAST

V_continuïteit

V_limietenvanfuncties_stvz20210316

V_verloop_van_veeltermfuncties_stvz20210806

V_verloop_van_rationale_functies_stvz20210806

VIde jaar 3 uur aso

VI_exponentiele_en_logaritmische_functies_3uur AANGEPAST

Hoofdstuk_II_Bepaalde_en_onbepaalde_integralen AANGEPAST

cursus beschrijvende statistiek AANGEPAST

oefcursus beschrijvende statistiek AANGEPAST

Normaleverdelingstatistiek AANGEPAST

correlatie en lineaire regressie AANGEPAST

Stochastiek AANGEPAST

VIde jaar 6uur ASO

verloop irrationale functies AANGEPAST

verloopexpenlogfuncties AANGEPAST

taak verloop exponentiële en logaritmische functies NIEUW

VI_verloopgoniometrischefuncties AANGEPAST

VI_ruimtemeetkunde AANGEPAST

VI_complexe_getallen_stvz20201210

VI_Bepaalde integralen theorie

VI_Bepaalde integralen toepassingen

Normale verdeling statistiek AANGEPAST

correlatie en lineaire regressie AANGEPAST

VI stochastiek AANGEPAST