Tükrözés

Parent topic:
Transzformációk
TranszformációkGeometriaMatematikaTükrözés