Verwachtingswaarde

Hoofdonderwerp:
Toevalsexperimenten
Toevalsexper.WaarschijnlijkhWiskundeVerw. waarde