Istraživanje integrala

Pogledajte videozapis u nastavku i saznajte kako napraviti aplet za istraživanje integrala pomoću Grafičkog kalkulatora. Naučit ćete...
  • upisati funkciju u traku za unos.
  • prebacivati se s kartice Algebra na karticu Alati i obratno.
  • koristiti alat Toolbar Image Točka.
  • kreirati klizač i izmijeniti mu postavke.
  • korstiti naredbe GornjaSuma (engl. LowerSum), DonjaSuma (engl. UpperSum) i Integral.
Za jasno predstavljanje naredbi GornjaSuma, DonjaSuma i Integral, promijeniti ćemo boje tih objekata.

Pokušajte sami...

Pokušajte predočiti naredbe GornjaSuma, DonjaSuma i Integral za neku funkciju koju upišete u traku za unos Grafičkog kalkulatora. Savjet: Možete već postojeću funkciju izmijeniti klikom na njen zapis na kartici Algebra.