ISTRAŽI: Uspoređivanje cijelih brojeva - temperaturna skala i brojevni pravac

Istraži
Ponovi / primijeni

1. Odaberi odgovarajući znak uspoređivanja. a) –6 ____ 3

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

b) –1 ____ –10

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

c) –12 ____ –11

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

d) –7 ____ 0

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

e) –(–7) ____ 4

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

f) |–11| ____ –11

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

g) |–5| ____ –(–5)

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

h) |–9| ____ –3

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

2. Jednog dana izmjerene su sljedeće temperature zraka u 13 sati u nekim hrvatskim gradovima: Pula 5°C, Daruvar –2°C, Varaždin –4°C, Rijeka 0°C, Split 3°C, Gospić –3°C. a) Napiši ime grada u kojem je izmjerena najviša temperatura zraka.

b) Napiši ime grada u kojem je izmjerena najniža temperatura zraka.

c) Napiši ime grada u kojem je izmjerena druga po vrijednosti temperatura zraka, počevši od najniže temperature.