Punts notables i recta d'Euler d'un triangle

Tema/es:
Ortocentre
Seleccioneu quins punts notables del triangle voleu visualitzar. Seleccioneu si voleu veure'n la recta d'Euler. Modifiqueu la posició dels vèrtexs A, B i C i observeu com feu variar els punts notables i la recta.
Observeu el comportament dels diferents punts notables i la recta d'Euler en els casos següents:
  • triangle acutangle
  • triangle obtusangle
  • triangle rectangle
  • triangle equilàter (atenció especial a la recta d'Euler)
  • triangle isòsceles
  • triangle escalè