Distancia entre dúas rectas

A distancia entre dúas rectas é a distancia mínima entre dous puntos elixidos un en cada recta. Se as rectas son secantes ou coincidentes, a distancia é obviamente 0. Se as rectas son paralelas, basta con elixir un punto P nunha das rectas e calcular a súa distancia á outra recta.