دانلود نرم‌افزارهای جئوجبرا

Free offline GeoGebra apps for iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook and Linux

 • GeoGebra Logo

  Calculator Suite

  Explore functions, solve equations, construct geometric shapes and 3D objects.

 • ماشین حساب گرافیکی

  با برنامه گرافیکی رایگان ما نمودار توابع را رسم \n... کنید، معادلات را بررسی کنید

 • ماشین‌حساب ۳بعدی

  با ترسیم‌گر سه بعدی رایگان ما توابع سه بعدی، سطوح و هندسه سه بعدی را رسم کنید

 • هندسه

  با ابزار هندسه رایگان ما دایره‌ها، زاویه‌ها، تبدیل‌ها و موارد دیگر را رسم کنید

 • GeoGebra Logo

  6 جئوجبرا کلاسیک

  بسته نرم‌افزاری شامل ابزارهای رایگان برای \n CAS هندسه، صفحه گسترده، احتمال و

 • cas_transparentBG

  ماشین حساب سیستم جبر رایانه‌ای

  با برنامه گرافیکی رایگان ما نمودار توابع را رسم کنید، معادلات را تخمین بزنید ...

 • GeoGebra Logo

  5 جئوجبرا کلاسیک

  بسته نرم‌افزاری شامل ابزارهای رایگان برای \n CAS هندسه، صفحه گسترده، احتمال و

GeoGebra (app versions included) is fully supported on Windows 11.