دانلود نرم‌افزارهای جئوجبرا

Free offline GeoGebra apps for iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook and Linux

 • GeoGebra Graphing

  ماشین حساب گرافیکی

  با برنامه گرافیکی رایگان ما نمودار توابع را رسم \n... کنید، معادلات را بررسی کنید

 • GeoGebra 3D

  ماشین‌حساب ۳بعدی

  با ترسیم‌گر سه بعدی رایگان ما توابع سه بعدی، سطوح و هندسه سه بعدی را رسم کنید

 • GeoGebra Geometry

  هندسه

  با ابزار هندسه رایگان ما دایره‌ها، زاویه‌ها، تبدیل‌ها و موارد دیگر را رسم کنید

 • GeoGebra Logo

  6 جئوجبرا کلاسیک

  بسته نرم‌افزاری شامل ابزارهای رایگان برای \n CAS هندسه، صفحه گسترده، احتمال و

 • GeoGebra AR

  واقعیت افزوده

  Put 3D math into the real world with GeoGebra Augmented Reality!

 • GeoGebra Logo

  5 جئوجبرا کلاسیک

  بسته نرم‌افزاری شامل ابزارهای رایگان برای \n CAS هندسه، صفحه گسترده، احتمال و