Konstitutivní vztah laminátu

Konstitutivní vztah klasické laminátové teorie se nejčastěji používá ve formě s inverzními maticemi A, B a D tedy s maticem tahové poddajnosti, vazební poddajnosti a ohybové poddajnosti. Deformace laminátu v závislosti na zatížení jsou počítány v následujícím appletu. Je uvažována lamina složená z vrstev s maticí tuhosti C=[ [20.0 0.7 0.0], [0.7 2.0 0.0], [0.0 0.0 0.7]] GPa Vhodnou skladbou vrstev laminátu lze docílit požadovaných vlastností vynulováním některých prvků. Mezi základní způsoby skládání laminátů patří: Symetrický laminát Vyvážený laminát Vyvážený symetrická laminát Antisymetrický laminát Anisym. křížově vrstvený laminát Sym. křížově vrstvený laminát