Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Linjär funktion med ekvation

Räta linjens ekvation= Alla linjära funktioner kan skrivas på formen y=kx+m. Syftet är att undersöka linjära funktioners egenskaper med hjälp av det digitala verktyget Geogebra. Genom att flytta "glidaren" m och k ändras värdet på dem i funktionens formel och även funktionens graf. Testa er fram och se hur grafen och den räta linjens ekvation ändras. Ställ in nedanstående värden och skriv upp den räta linjens ekvation för varje exempel. 1. m=1 k=-2 Räta linjens ekvation: f(x)=________________ 2. m=5 k=-1 f(x)=_________________ 3. m=-2 k=1 f(x)___________ 4. m=2 k=3 f(x)=_____________ 5. m=9 k=-3 f(x)=_______________
Svara sedan på frågorna: 1.Hur ändras funktionens graf och formel när m ändras? 2.Hur ändras funktionens graf och formel när k ändras? 3. Hur kan du ta reda på funktionens m-värde om du bara får se funktionens graf? 4. Hur kan du ta reda på funktionens k-värde om du bara har grafen inte den räta linjens ekvation?