optimización PAU setembro 2006 cadrado rectángulo

Un arame de 170 cm. de lonxitude divídese en dúas partes.Cunha das partes quérese formar un cadrado e coa outra un rectángulo de xeito que a base mida o dobre da altura. Calcula as lonxitudes das partes nas que se ten que dividir o arame para que a suma das áreas do cadrado e do rectángulo sexa mínima