Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona.

Aiheet:
Derivaatta
Funktion derivaatan arvo kohdassa on yhtäsuuri kuin käyrälle kohtaan piirretyn tangentin kulmakerroin. Tässä pyritään havainnollistamaan sitä, että tangentin kulmakerroin saadaan raja-arvona sekantin kulmakertoimesta, jolloin derivaatta Voit muuttaa kohtaa . Tutki, kuinka sekantin raja-arvona saadaan tangentti muuttamalla ylemmällä liu'ulla muutoksen arvoa.
Miksi tässä havainnollistuksessa saa sekä positiivisia, että negatiivisia arvoja?