Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Pythagoras puzzel

We nemen een rechthoekige driehoek. Wat stel je vast als we de oppervlakten van de vierkanten op de rechthoekszijden samenvoegen (optellen) ? Versleep de puzzelstukken van deze vierkanten naar het vierkant op de langste zijden van de driehoek.