bar. coörd. en oppervlakte

De barycentrische coördinaten van een punt P t.o.v. de hoekpunten van een driehoek ABC worden bepaald door het gewicht van de oppervlaktes van de drie driehoeken waarin P deze driehoek verdeelt. Kennen we de barycentrische coördinaten van een punt P en de cartesische coördinaten van de hoekpunten A, B en C dan kunnen we ook de cartesische coördinaten van P berekenen.