Függvény értelmezése

Az f valós változójú valós függvényt az f(x)=(x-3)^2+1 függvényértékkel adjuk meg, és az ábrán nyomon követhető az értelmezési tartomány egy részhalmazán, az [1,6] intervallumon a függvénykapcsolat.
Látható, hogy amenyiben a függvényt leszűkítjük az adott [1,6] intervallumra, és és értéktartományát az [1,10] intervallumra, akkor a függvény, ami eredetileg sem szürjektív, sem injektív nem volt, a leszűkítésben szürjektív, de nem injektív.