Ротация (въртене)

Topic:
Geometry
Този аплет илюстрира една от еднаквостите в равнината – ротацията. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник, точката , която е центърът на ротация, и ъгълът на ротация .