Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions exponencials i logarítmiques

Selecciona el botó que millor et convingui i mou el punt lliscant a (base)

Respon les següents preguntes. Només hi ha una resposta correcta.

Pregunta 01

Si i aleshores

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 02

Les funcions logarítmiques, , són positives

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 03

Considera les funcions  i . Aleshores

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 04

Les funcions exponencials

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 05

loga(5) > logb(5)

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 06

x=0 és una asímptota horitzontal

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 07

 

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 08

a-5 > b-5

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 09

Les funcions exponencials f(x)=ax  amb a>0 i diferent de 1

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 10

f(x)=-ax

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)