Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lineární kobinace v rovině

V každém appletu jsou dány vektory u, v. Vektor w je lineární kombinací vektorů u, v se zadanými koeficienty a, b. Pomocí posuvníků nastavte koeficienty a, b tak aby se vektor w rovnal fialovému vektoru označeném otazníkem. Vektory wu a wv jsou definovány takto: wu = au, wv = bv. Pak w = wu + wv

Zapište vektor (-3; 1) jako lineární kombinaci vektorů u, v.

Zapište vektor (2,5; 2,5) jako lineární kombinaci vektorů u, v.

Zapište vektor (-2; 1) jako lineární kombinaci vektorů u, v.