משפטים בגאומטריה שניתן לצטט בבגרות ללא הוכחה לפי אתר מפמר

material.authors
Igal.Sapir
בשאלות בגאומטריה בבגרות יש לנמק כל שלב בפתרון על ידי כתיבת המשפט הגאומטרי המתאים. משפטים ידועים ניתנים לציטוט על ידי ציון שמם. את כל יתר המשפטים יש לנסח במדויק.
משפטים בגאומטריה שניתן לצטט בבגרות ללא הוכחה לפי אתר מפמר

toc.table_of_contents