Problema generador de les seccions còniques

Donats un punt A i una circumferència de centre O i radi r, es genera el lloc geomètric dels centres P de les circumferències que passen pel punt A i qualsevol parella de punts de la circumferència [math]T_1[/math] i [math]T_2[/math] tals que l'angle [math]T_1OT_2=90^\circ[/math].

 

Ramon Nolla

 
Resource Type
Activity
Tags
conic-sections  coniques  còniques  geometria  geometry  llocgeomètric 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
 
© 2019 International GeoGebra Institute