Funkcje trygonometryczne

Temat nadrzędny:
Functions, Trygonometria
FunctionsTrigonometryCalculusMathTrig. FunctionCosinus