Геометр хувиргалт

Эх сэдэв:
Геометр
ГеометрМатХувиргалтТолин тусгал