Transformacions geomètriques

Tema/es Principal:Geometria
GeometriaMatemàtiquesTransformacionsReflexióRotacióSemblançaTranslació