Transformacions geomètriques

Tema/es Principal:
Geometria
GeometriaMatemàtiquesTransformacionsReflexióRotacióSemblançaTranslació