Tangensfunktionen

Övergripande område:
Trigonometriska funktioner
Trig.-funktionFunktionerTrigonometriAnalysMatematikTangent