Standaardafwijking

Hoofdonderwerp:
Beschrijvende maten
Stat.kenmerkenStatistiekWiskundeStandaardafw.