Pătrat

Parent topic:
Patrulatere
PatrulatereFiguri planeGeometrieMatematicăPătrat