Významné body

Nadřazené téma:
Rovinné útvary, obrazce
Rovinné útvaryGeometrieMatematikaVýynamné bodyKruž. opsanáKruž. vepsaná