Тэгш өнцөгт гурвалжин

Эх сэдэв:
Гурвалжнууд
ГурвалжнуудХавтгайнДүрсүүдТригонометрГеометрМатТэгш