Тэгш өнцөгт гурвалжин

Эх сэдэв:Гурвалжнууд
ГурвалжнуудХавтгайнДүрсүүдТригонометрГеометрМатТэгш