Тэгш өнцөгт

Дөрвөн өнцөгтХавтгайнДүрсүүдГеометрМатТэгш өнцөгт