Toevalsvariabelen

Hoofdonderwerp:
Toevalsexperimenten
Toevalsexper.WaarschijnlijkhWiskundeToev.variabele