Quadrilaterals

Figury płaskieGeometriaMatematykaCzworokątyDeltoidRównoległobokProstokątRhombusKwadratTrapez