Дөрвөн өнцөгт

ХавтгайнДүрсүүдГеометрМатДөрвөн өнцөгтТэгш өнцөгтТрапец