Pitagoras lub twierdzenie Pitagorasa

Temat nadrzędny:
Trygonometria
TrygonometriaMatematykaPitagoras