Prisma

Temas relacionados:
Sólidos ou Figuras 3D
SólidosXeometríaMatemáticasPrisma