Хавтгайн дүрс

Эх сэдэв:
Геометр
ГеометрМатPlane FiguresТалбайТойрогQuadrilateralsГурвалжнууд