Gemiddelden

Hoofdonderwerp:
Beschrijvende maten
Stat.kenmerkenStatistiekWiskundeGemiddelden