Logarytm

Temat nadrzędny:
Arytmetyczne
ArytmetyczneMathLogarithm