Linjär regression

Övergripande område:Statistik
StatistikMatematikLinjär Regress.