Геометр

Эх сэдэв:
Математик
МатГеометрӨнцгүүдХавтгайнДүрсүүдБиетүүдХувиргалт