Geometria

Tema/es Principal:
Matemàtiques
MatemàtiquesGeometriaAnglesSecció cònicaConstruccionsCoordenadesLíniesFigures PlanesSòlidsSimetriaTransformacionsVectors