El·lipse

Tema/es Principal:
Seccions Còniques
Secció cònicaGeometriaMatemàtiquesEl·lipse