Prostopadłościan

Temat nadrzędny:
Bryły lub kształty 3D
BryłyGeometriaMatematykaProstopadłośc.