Kube

Overliggende emne:
Legemer eller 3D-figurer
LegemerGeometriMatematikKube