Ebaketa Konikoak

Gai sortzailea:
Geometria
GeometriaMateEbake. KonikoakElipseaHiperbolaParabola