Omgeschreven cirkel

Hoofdonderwerp:
Bijzondere punten
Bijz.puntenVlakke figurenMeetkundeWiskundeomg.cirkel