Kružnica

Ravninski lik.GeometrijaMatematikaKružnica