Težište

Viša razina:
Posebne točke
Karakt. točkeRavninski lik.GeometrijaMatematikaTežište