Operacions aritmètiques

Tema/es Principal:
Aritmètica
AritmèticaMatemàtiquesOperacionsSumaDivisióMultiplicacióSubstracció