Operacions aritmètiques

Tema/es Principal:Aritmètica
AritmèticaMatemàtiquesOperacionsSumaDivisióMultiplicacióSubstracció