Aproximació de funcions amb polinomis de Taylor i GeoGebra

Es mostra l'aproximació de la funció sinus sin(x) en x=0 per polinomis de grau cada cop més gran. El polinomi sempre és de grau senar, què passa amb els termes de grau parell? Arxiu de GeoGebra disponible a http://www.geogebratube.org/material/show/id/27661

David Obrador Sala

 
Material Type
Tutorial
Tags
video  taylor  polinomi  polinomis  aproximacio  aproximacions 
Target Group (Age)
19+
Language
Catalan / Català
 
 
Views
4011
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute